dUON Belgium

Kwaliteit van het EPC

Belang van het plaatsbezoek

EPC energiescore
 • Plaatsbezoek => VERPLICHT
  • Om de invoergegevens te verzamelen
  • Om de correctheid van plannen en bewijsstukken te controleren
 • EPC
  • Feitelijke toestand tijdens plaatsbezoek
  • Geen rekening houden met "geplande" werkzaamheden

Bouwjaar/verbouwjaar

 • Bewijsstukken (ver)bouwjaar na 1970 => bijhouden
  • Stedenbouwkundige vergunning, gegevens kadastrale legger,…
   - Informatie bij de gemeenten: mag telefonisch
   - Stedenbouwkundige vergunning primeert bij bouwjaar
  • Bewijsstukken zoals vastgelegd in het inspectieprotocol (IP)
 • Bij twijfel tussen bewijsstukken
  => steeds oudste van de bouwjaargroepen

Ruimteverwarming sanitair en warm water

 • Inspectieprotocol (IP) legt vast welke bewijsstukken voor welke invoergegevens en onder welke voorwaarden worden aanvaard
  • Technische documentatie (eventueel op websites):
   - op voorwaarde dat:
   • ter plaatse vastgesteld kan worden
   • of via bewijsstukken kan aangetoond worden dat de installatie/invoergegevens toegepast zijn in de wooneenheid
  • Offerten
   - idem
 • Indien geen vaststelling of geen bewijsstukken
  • De minst gunstige aanname
 • Vaststelling primeert
  • Dus bewijsstukken steeds toetsen aan de werkelijkheid

U-waarde bepaling

 • Inspectieprotocol (IP) legt vast:
  • Welke bewijsstukken
  • Voor welke invoergegevens
  • Voorwaarden
   • mits vermelding van de correcte adresgegevens (of kadastraal nummer) van de wooneenheid
 • Niet toegelaten:
  • Verklaring van de eigenaar, aannemer, architect,…
  • Facturen, lastenboeken,… met foutieve adresgegevens of kadastraal nummer
  • Gegevens uit isolatieformulieren
 • Wel toegelaten:
  • Bouwaanvraagplannen op schaal 1/50 of groter
 • Toegelaten mits voorwaarden:
  • Technische documentatie
   => op voorwaarde dat via een vaststelling of een (geldig) bewijsstuk kan worden aangetoond dat het materiaal uit de technische documentatie in de wooneenheid is gebruikt
  • Offerte
   => op voorwaarde dat via een vaststelling of een (geldig) bewijsstuk kan worden aangetoond dat de offerte (voor het betreffende invoergegeven) is toegepast in de betreffende wooneenheid
 • Bij tegenspraak tussen vaststelling en bewijsstuk:
  • Vaststelling primeert
   • Dus bewijsstuk steeds toetsen aan de werkelijkheid
 • Toegestane informatiebronnen voor het bepalen van de U-waarden van de schildelen:
 = aanvaard bewijsstuk

Totale U-waarde Aanwezigheid isolatie Dikte isolatie (Ver)bouwjaar schildeel Materiaal isolatie Aanwezigheid spouw Hoofdtype schildeel
Vaststelling:
             
1. visuele inspectie
             
2. destructief onderzoek
             
3.elektrische verwarming
             
Bewijzen:
             
1. EPB-aangifte
             
2. energieprestatiecertificaat
             
3. lastenboek
             
4. subsidieaanvraag
             
5. factuur aannemer
             
6. factuur materialen
             
7. detailplan
             
8. werfverslag,postinterventie-dossier,vorderingsstaten
             
9. foto's
             
Copyright © 2011-2020 Duon Belgium. Alle rechten voorbehouden.
Design by SerVerProductions