dUON Belgium

Kengetallen

Enkele feiten en cijfers

Aantal EPC's per jaar per provincie

  Antwerpen Limburg Oost-Vl. Vl. Brabant West-Vl. Totaal
2008 2870 864 1801 1326 1738 8599
2009 45326 16813 36863 23944 32066 155012
2010 41463 15890 33015 21986 30641 142995
Totaal 89659 33567 71679 47256 64445 306606

gr1

gr2

Aanwezigheid van het EPC

Resultaten aanwezigheidscontroles:

  Aantal controles EPC aanwezig
2009 2022 47%
2010 3004 69%

Acties om aanwezigheid te verhogen:

  • controles en communicatie verder zetten
  • invoering verplichting om kengetal op advertentie te vermelden + boetes voor makelaar en notarissen indien geen vermelding kengetal (begin 2012)
Copyright © 2011-2020 Duon Belgium. Alle rechten voorbehouden.
Design by SerVerProductions