dUON Belgium

Wat is EPC en EK ?

EPC = Energie Prestatie Certificaat

EPC label

Algemeen

 • EPC verplicht bij:
  • Verkoop: verkoop in volle eigendom
  • Verhuur: woninghuur + gewone huur indien huurcontract langer loopt dan 2 maand
 • EPC moet aanwezig zijn op het moment van te koop of te huur aanbieden
 • Geen EPC nodig als:
  • Huurovereenkomst minder dan twee maanden
  • Onteigeningen door het aankoopcomité
  • Onbewoonbaar verklaarde woningen door de burgemeester
  • Verkoop van woningen niet in volle eigendom (bv.deel woning wordt door de partner gekocht bij echtscheiding)

Wat houdt het Energie Prestatie Certificaat in?

 • EPC bevat
  • Berekend energieverbruik [kWh/m²/jaar]
   Niet te vergelijken met werkelijk energieverbruik
  • Kleurenschaal van 0 tot 700
   Buiten de schaal vallen is mogelijk
  • Adviezen zonder verplichting
 • EPC per autonome wooneenheid
  • Per appartement, eengezinswoning, …
  • Collectief gebouw
 • EPC tien jaar geldig
  • Mag aangepast worden bij renovatiewerken

Wie maakt het EPC op?

 • Energiedeskundige type A
  • Gebruikt verplichte certificatiesoftware
  • Volgt strikt het inspectieprotocol (IP)
  • Gaat ter plaatse
  • Ondertekent verklaring op eer
   - Objectief werken
   - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • EPC moet doorgestuurd worden naar de Energieprestatiedatabank
  • Proefcertificaat is niet geldig bij verkoop of verhuur
 • EPC moet ondertekend worden door de energiedeskundige
  • Indien niet ondertekend: EPC ongeldig
 • EPC moet op papier overhandigd worden aan de eigenaar

EK = Elektrische keuring

Algemeen

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is vanaf 1 juli 2008 verplicht een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen aan de notaris. Indien dit keuringsverslag niet aanwezig is bij het ondertekenen van de akte zal de verkoop worden opgeschort. Deze verplichting geldt van zodra de ondertekening van het verkoopcompromis plaats vindt na 30 juni 2008.

Doel

De koper kennis te laten nemen van de toestand waarin de elektrische installatie zich bevindt bij aankoop van de woning.

Keuringsverslag

 • De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
 • Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een negatief verslag mag de woning dus toch verkocht worden.
 • De koper heeft 18 maand de tijd na datum van akte om de inbreuken op te lossen.
 • Een conform keuringsverslag is 25 jaar geldig.

Verplichtingen van de koper

 • De koper is verplicht na het ondertekenen van de akte de keuringsorganisatie zijn persoonlijke gegevens en datum van de akte door te geven.
 • Na 18 maand na datum van akte moet de koper het keuringsorganisme opnieuw uitnodigen voor een nieuwe controle. Het keuringsorganisme zal na vaststelling dat alle inbreuken zijn weggewerkt een conform verslag afleveren volgens het AREI.

Wanneer is geen verslag nodig?

 • Bij volledige renovatie: dit moet dan wel opgenomen worden door de notaris in de akte.
 • Scholen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, hotels en gevangenissen hebben geen attest nodig.
Copyright © 2011-2020 Duon Belgium. Alle rechten voorbehouden.
Design by SerVerProductions